2 دنبال‌ کننده
3.4 هزار بازدید ویدیو
305 بازدید 3 سال پیش

✅عنوان: سمینار كارگاهی طراحی و توسعه زیرساخت شبكه ✅مكان: دانشگاه اصفهان-دانشكده ریاضی و علوم كامپیوتر-تالار خوارزمی ✅بانی: دپارتمان فناوری اطلاعات آكادمی شهر با همكاری انجمن علمی دانشگاه اصفهان ✅اعضای تیم آكادمی شهر: مهندس امین حكیمانه مهندس دانیال اصفهانی مهندس بهنوش تشیع سخنران: علی ناظم رعایا استاد بین المللی و رسمی مایكروسافت مشاور ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات https://www.cityacademy.ir

سمینار

305 بازدید 3 سال پیش

✅عنوان: سمینار كارگاهی طراحی و توسعه زیرساخت شبكه ✅مكان: دانشگاه اصفهان-دانشكده ریاضی و علوم كامپیوتر-تالار خوارزمی ✅بانی: دپارتمان فناوری اطلاعات آكادمی شهر با همكاری انجمن علمی دانشگاه اصفهان ✅اعضای تیم آكادمی شهر: مهندس امین حكیمانه مهندس دانیال اصفهانی مهندس بهنوش تشیع سخنران: علی ناظم رعایا استاد بین المللی و رسمی مایكروسافت مشاور ارشد فناوری اطلاعات و ارتباطات https://www.cityacademy.ir