در حال بارگذاری
با ترافیک رایگان و دانلود در فیلیمو
 • 17
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 9.3هزار
  بازدید

علوم شناختی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

 • 17
  دنبال کننده
 • 1
  دنبال شونده
 • 9.3هزار
  بازدید
Loading...
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • حافظه، دکتر مریم نوروزیان

  27 بازدید

  برنامه تلویزیونی چرخ هر روز از شبکه 4 سیما به صورت زنده با حضور اساتید برجسته دانشگاه پخش می شود. این برنامه روزهای سه شنبه به علوم شناختی اختصاص دارد. در برنامه 27 تیر ماه1396، با حضور دکتر مریم نوروزیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به موضوع حافظه پرداخته شد.

 • علوم اعصاب بینایی، دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

  17 بازدید

  برنامه تلویزیونی چرخ هر روز از شبکه 4 سیما به صورت زنده با حضور اساتید برجسته دانشگاه پخش می شود. این برنامه روزهای سه شنبه به علوم شناختی اختصاص دارد. در برنامه 17 مرداد1396، با حضور دکتر محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی، محقق پسادکترای پژوهشگاه دانش های بنیادی، به موضوع علوم اعصاب بینایی پرداخته شد.

 • 22 Aproach - Potentioal Problems, Proposal Writing

  118 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 21 Approach - Expected Outcomes , Proposal Writing

  83 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 20 Approach - Research Design, Proposal Writing

  58 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 19 Feasibility and Preliminary Data, Proposal Writing

  60 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 18 Approach - Justification, Proposal Writing

  72 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 17 Approach-Introduction, Proposal Writing

  76 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 16 Approach, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  83 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 15 Innovation, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  89 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 14 Significance 02, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  90 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 13 Significance 01, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  82 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 12 Payoff, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  92 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 11 Approach, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  127 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 10 Working Hypotheses, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  94 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 9 Specific Aims, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  123 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 8 Rational, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  116 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 7 Preliminary Data, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  98 بازدید

  موضوع: Preliminary Data and Complementary Support from the Literature supporting your hypotheses در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 6 Central Hypothesis, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  171 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 5 Overall Objective of This Application,Dr. Mirbagheri

  122 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 4 Long-Term Goal, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  205 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 3 Current Knowledge, Dr. Mirbagheri, Proposal Writing

  235 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است. "Current Knowledge and gap in the Knowledge Based or Unmet Need"

 • 2 Opening Sentence, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  222 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • 1.Start, Dr.Mirbagheri, Proposal Writing

  361 بازدید

  در این مجموعه روش تنظیم پروپوزال طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم و فناوریهای شناختی توسط دکتر مهدی میرباقری استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ارائه شده است.

 • هنر و علوم شناختی (ویژه روز ملی سینما)، دکتر حسن عشایری

  29 بازدید

  برنامه تلویزیونی چرخ هر روز از شبکه 4 سیما به صورت زنده با حضور اساتید برجسته دانشگاه پخش می شود. این برنامه روزهای سه شنبه به علوم شناختی اختصاص دارد. در برنامه 21 شهریور 1396، با حضور دکتر حسن عشایری، استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران، به موضوع هنر و علوم شناختی (ویژه روز ملی سینما) پرداخته شد.

 • مکانیسمهای شناختی تصمیم گیری و قضاوت اقتصادی،دکتر فاطمی

  23 بازدید

  برنامه تلویزیونی چرخ هر روز از شبکه 4 سیما به صورت زنده با حضور اساتید برجسته دانشگاه پخش می شود. این برنامه روزهای سه شنبه به علوم شناختی اختصاص دارد. در برنامه17مهر 1396، با حضور دکتر فاطمی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف، به موضوع تبیین مکانیسم های شناختی تصمیم گیری و قضاوت اقتصادی انسان و نوبل اقتصاد 2017 پرداخته شد.

 • داستان شناخت مغز

  213 بازدید

  چطور در بسیاری از تمدن های گذشته "قلب" مرکز احساسات و عواطف انسان در نظر گرفته می شد و برخی از دانشمندان آن دوره مغز را عضو مهمی به حساب نمی آوردند. این تفکر چگونه در طول زمان تغییر کرد؟ در دومین نشست علمی سیتاک، دکتر رضا پناهی، دبیر کمیته دانشجویی ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی، درباره ی تاریخچه شناخت مغز و تغییر تصورات ما نسبت به این عضو از بدن در طول تاریخ توضیح داد.

 • "مغزت رو بشناس"

  52 بازدید

  مجموعه کلیپ های "مغزت رو بشناس" برای آگاهی بخشی در مورد مغز تهیه شده است.

 • "مغزت رو بشناس" با موضوع نقش مغز در شخصیت

  119 بازدید

  مجموعه کلیپ های "مغزت رو بشناس" برای آگاهی بخشی در مورد مغز تهیه شده است. دکتر هما محمدصادقی، روانپزشک از نقش مغز در شخصیت می گوید.

 • افسردگی زندگی را تهدید میکند

  68 بازدید

  افسردگی واقعیت دارد، جدی است و زندگی را تهدید میکند. یاد بگیرید چگونه با این افراد صحبت کنید و چه بگویید.

 • تاثیر سبک زندگی بر سلامت مغز، داریوش اسدزاده

  80 بازدید

  مجموعه کلیپ های "مغزت رو بشناس" برای آگاهی بخشی در مورد مغز تهیه شده است. داریوش اسدزاده از زندگی شخصی و تاثیر سبک زندگی خود بر سلامت مغزش میگوید. سبک زندگی سالم تاثیر بسزایی در سلامت مغز دارد.