ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار

الزامات شکل گیری، ثبت و توسعه تعاونی‎های پلتفرم ملی

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

اندیشکده تعاون سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت تعاون برگزار می‌کند و با برگزاری این دست نشست‌ها و دعوت از صاحبنظران و فعالان این حوزه به دنبال شناسایی و رفع موانع موجود و آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان با رکن سوم اقتصاد کشور می‌باشد