40 دنبال‌ کننده
152.8 هزار بازدید ویدیو
2.9 هزار بازدید 5 سال پیش

Finland-هِلسینکی (به فنلاندی:Helsink)پایتخت و بزرگ ترین شهر در کشور فنلاند است. هلسینکی در زمرۀ بهترین شهرهای دنیا از لحاظ کیفیت زندگی قرار دارد.شهرهای وانتا، اسپو و سیپو شهرهای مجاور هِلسینکی هستند.دانشگاه هلسینکی در فهرست «برترین دانشگاه های جهان» که توسط بنگاه اروپایی تحقیقات دانشگاهی تهیه شده است، در ردهٔ ۷۳ جهان قرار گرفته است.

دیگر ویدیوها

8.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
875 بازدید 5 سال پیش
720 بازدید 5 سال پیش
1.1 هزار بازدید 5 سال پیش
965 بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 5 سال پیش
2.5 هزار بازدید 5 سال پیش
500 بازدید 5 سال پیش
500 بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
6.4 هزار بازدید 5 سال پیش
652 بازدید 5 سال پیش
3 هزار بازدید 5 سال پیش
17.8 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
4.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.1 هزار بازدید 5 سال پیش
4.6 هزار بازدید 5 سال پیش
955 بازدید 5 سال پیش
567 بازدید 5 سال پیش
11.1 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
7.1 هزار بازدید 5 سال پیش
7.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.9 هزار بازدید 5 سال پیش
3.6 هزار بازدید 5 سال پیش
662 بازدید 5 سال پیش
654 بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش
14.6 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر