47 دنبال‌ کننده
156.7 هزار بازدید ویدیو
3 هزار بازدید 5 سال پیش

Finland-هِلسینکی (به فنلاندی:Helsink)پایتخت و بزرگ ترین شهر در کشور فنلاند است. هلسینکی در زمرۀ بهترین شهرهای دنیا از لحاظ کیفیت زندگی قرار دارد.شهرهای وانتا، اسپو و سیپو شهرهای مجاور هِلسینکی هستند.دانشگاه هلسینکی در فهرست «برترین دانشگاه های جهان» که توسط بنگاه اروپایی تحقیقات دانشگاهی تهیه شده است، در ردهٔ ۷۳ جهان قرار گرفته است.

دیگر ویدیوها

8.7 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
882 بازدید 5 سال پیش
727 بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
1 هزار بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 5 سال پیش
2.6 هزار بازدید 5 سال پیش
510 بازدید 5 سال پیش
503 بازدید 5 سال پیش
1.6 هزار بازدید 5 سال پیش
6.5 هزار بازدید 5 سال پیش
678 بازدید 5 سال پیش
3 هزار بازدید 5 سال پیش
18.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.5 هزار بازدید 5 سال پیش
4.6 هزار بازدید 5 سال پیش
2.4 هزار بازدید 5 سال پیش
3.3 هزار بازدید 5 سال پیش
4.6 هزار بازدید 5 سال پیش
992 بازدید 5 سال پیش
596 بازدید 5 سال پیش
12 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
7.2 هزار بازدید 5 سال پیش
7.3 هزار بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش
680 بازدید 5 سال پیش
664 بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.7 هزار بازدید 5 سال پیش
14.8 هزار بازدید 5 سال پیش
2.3 هزار بازدید 5 سال پیش
نمایش بیشتر