در حال بارگذاری
 • 14
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 10.1هزار
  بازدید

مدیریت ارتباط با مشتری crm مشتری مداری

بهزاد حسین عباسی 09121724677 مشتری مداری و رضایت مشتری سخنران و مدرس مدیریت مدرس فروش مدرس بازاریابی مدرس مدیریت ارتباط با مشتریان CRM www.Behzadabbasi.ir

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

بهزاد حسین عباسی 09121724677 مشتری مداری و رضایت مشتری سخنران و مدرس مدیریت مدرس فروش مدرس بازاریابی مدرس مدیریت ارتباط با مشتریان CRM www.Behzadabbasi.ir

 • 14
  دنبال کننده
 • 2
  دنبال شونده
 • 10.1هزار
  بازدید
این کانال از سوی "مدیریت ارتباط با مشتری crm مشتری مداری" تایید شده است.

همه ویدیو ها

 • crm مدرس crm استاد crm تدریس crm آموزش crm دوره crm

  95 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس کوچینگ مدرس مربیگری Coaching

  164 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس کوچینک مدرس مربیگری در مدیریت Coaching 09121724677 09128724677 Behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس بازاریابی مدرس مارکتینگ

  60 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس بازاریابی مدرس مارکتینگ 09121724677 09128724677 Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس CRM مدرس CEM

  61 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس CRM مدرس CEM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM 09121724677 09128724677 behzadababsi.ir Behzadabbasi.com

 • بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره

  112 بازدید

  بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس اصول و فنون مذاکرات تجاری مدرس مدیریت 09121724677 09128724677 Behzadabbasi.ir Behzadabbasi.com

 • مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزادحسین عباسی

  281 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدرس مدیریت استاد مدیریت سازمان بهزاد حسین عباسی

  204 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدرس مدیریت سازمانی مدرس مدیریت استاد مدیریت

  113 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدیریت CRM مدیریت

  186 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدرس CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی

  287 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدرس CRM استاد CRM تدریس CRM بهزاد حسین عباسی

  175 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدیریت ارتباط با مشتریان crm بهزاد حسین عباسی

  381 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدیریت ارتباط با مشتریان crm بهزاد حسین عباسی بازارگرایی، بازارگرایی داخلی ، عملکرد، شرکت های کوچک و متوسط. ضایت مشتری، حفظ مشتری مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ، بانک، وفاداری مشتری، ارزش مشتری، استراتژی سازمانی

 • پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  213 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager

 • آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  944 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند آموزش مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت محصول مدیریت بازاریابی مدیریت فروش مدیریت روابط عمومی و تبلیغات اندازه گیری رضایت مشتری مدیریت کیفیت مدیریت برند

 • مدیریت کسب و کار مدیریت MBA مدیریت DBA

  387 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس مدیریت کسب و کار مدرس مدیریت MBA مدرس مدیریت DBA مدرس دوره های مدیریت استاد مدیریت کسب و کار استاد مدیریت MBA استاد مدیریت DBA مدرسه کسب و کار مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager

 • مشاور مدیریت ارتباط با مشتریان استاد بهزاد حسین عباسی

  325 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.coمشاور مدیریت ارتباط با مشتریان استاد بهزاد حسین عباسی مشاوره و آموزش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری CRM مشاوره مدیریت ارتباط با مشتری نرم افزار مدیریت ارتباط مشتری مشاوره ارتباط با مشتری مشاوره CRM ارائه دهنده راهکارهای مدیریت ارتباط با مشتری مشاوره استقرار CRM بهزاد حسین عباسی استاد مدیریت ارتباط با مشتریان مدرس مدیریت ارتباط با مشتریان

 • مدرس مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی

  172 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدرس بازاریابی و اصول مشتری مداری فروش بهزاد حسین عباسی

  540 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت بازاریابی و اصول مشتری مداری برای فروش بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری مدرس فن بیان مدرس سخنوری فن بیان CRM customer relationship manager

 • مدرس دوره آموزشی ارتباط با مشتری و مشتری مداری CRM

  439 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس دوره آموزشی ارتباط با مشتری و مشتری مداری CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM کلاس مدیریت ارتباط با مشتری دوره سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager

 • مدرس مشتری مداری بازاریابی CRM بهزاد حسین عباسی

  432 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند |روش نوین مشتری مداری و بازاریابی CRM دوره آموزشی ارتباط با مشتری و مشتری مداری مدرس CRM استاد CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری مدرس فروش بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager

 • مدرس مشتری مداری باشگاه مشتریان CRM بهزاد حسین عباسی

  296 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت مشتری مداری چیست باشگاه مشتریان باشگاه مشتری مدرس CRM مدرس بازاریابی مدرس فروش مدرس زبان بدن مدرس اصول و فنون مذاکره مدرس فن بیان مدرس سخنوری CRM بهزاد حسین عباسی

 • مدرس خدمات مشتری تحقق مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  369 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری خدمات مشتری مدیریت ارتباط با مشتری تحقق مشتری مداری CRM روش های جذب مشتری تکنیک های جلب مشتری استراتژی جذب مشتری خدمات مشتری تدارک خدمات به مشتریان پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بهزاد حسین عباسی CRM customer relationship manager

 • مدرس خدمات مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  116 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing مدرس خدمات مشتری CRM بهزاد حسین عباسی خدمات مشتری تدارک خدمات به مشتریان CRM customer relationship manager

 • مدرس كسب رضایت مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  214 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت مدرس كسب رضایت مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی مدرس مدیریت ارتباط با مشتری استاد مدیریت مدرس مدیریت مشتری مداری رضایت مشتری CRM customer relationship manager

 • مدرس تعریف مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  672 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | اجلاس کشوری مشتری مداری CRM آموزش تعریف مشتری و مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی مدرس CRM آموزش مدیریت ارتباط با مشتری پیاده سازی CRM در سازمان مشاور CRM مشاوره CRM سخنران CRM سخنران مدیریت ارتباط با مشتری CRM customer relationship manager

 • مدرس ضرورت مشتری مداری مهارت های فروش بهزاد حسین عباسی

  553 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت کانال تلگرام مشتری مداری https://telegram.me/crm_marketing اینستاگرام https://www.instagram.com/behzadabbasi08/ مدرس دوره های مدیریت behzadabbasi.ir behzadabbasi.com

 • مدرس مشتری مداری کسب رضایت مشتریان CRM بهزاد حسین عباسی

  440 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | جلاس کشوری مشتری مداری مشتری مداری و کسب رضایت مشتریان CRM بهزاد حسین عباسی مشتری مداری مشتریان شاکی CRM مهارتهای جلب رضایت مشتریان شاکی CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM استاد بهزاد حسین عباسی

 • مدرس اصول طلایی مشتری مداری CRM بهزاد حسین عباسی

  440 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید مشتری مداری و راهکارهای کسب رضایت مشتریان مشتری مداری در قرن ۲۱ اصول مدیریت ارتباط با مشتری اصول پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان CRM مدرس مدیریت ارتباط با مشتری CRM استاد مدیریت ارتباط با مشتری CRM سخنران مدیریت ارتباط با مشتری CRM تدریس مدیریت ارتباط با مشتری CRM

 • سمینار مدیریت ارتباط با مشتری CRM بهزاد حسین عباسی

  410 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس CRM در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس CRM | مدرس مدیریت ارتباط با مشتری | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت مشتری مداری سمینار مدیریت ارتباط با مشتری مهارتهای راضی کردن مشتری ناراضی مدیریت ارتباط با مشتری CRM پیاده سازی مشتری مداری در سازمان پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری

 • سرود ای ایران در اجلاس کشوری مشتری مداری

  917 بازدید

  09121724677 | 09128724677 behzadabbasi.ir | behzadabbasi.com جهت تدریس زبان بدن در سازمانتان با ما تماس بگیرید بهزاد حسین عباسی مدرس مذاکره| مدرس زبان بدن | مدرس فروش | مدرس بازاریابی | مدرس برند | مدرس مدیریت تلگرام https://telegram.me/crm_marketing سرود ای ایران در اجلاس کشوری مشتری مداری متن ای ایران در اجلاس کشوری مشتری مداری behzadabbasi.ir مدیریت ارتباط با مشتری