123 دنبال‌ کننده
102.6 هزار بازدید ویدیو
34 بازدید 1 روز پیش

یکشنبه 18 آوریل در هفته گذشته 7 موقعیت در نمادهای پیشنهادی فعال شد، 6 حد سود و 1 حد زیان داشتیم.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

34 بازدید 1 روز پیش
15.9 هزار بازدید 4 روز پیش
16 بازدید 6 روز پیش
1 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 1 هفته پیش
9 بازدید 1 هفته پیش
3 بازدید 1 هفته پیش
7 بازدید 1 هفته پیش
0 بازدید 1 هفته پیش
8 بازدید 2 هفته پیش
15 بازدید 2 هفته پیش
14 بازدید 2 هفته پیش
5 بازدید 2 هفته پیش
4 بازدید 3 هفته پیش
5 بازدید 3 هفته پیش
3 بازدید 3 هفته پیش
11 بازدید 3 هفته پیش
12 هزار بازدید 4 هفته پیش
26 بازدید 1 ماه پیش
14.3 هزار بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
26 بازدید 1 ماه پیش
13.6 هزار بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
11 بازدید 1 ماه پیش
42 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر