سرطان پستان - قسمت بیست و هشتم - درمان هدفمند

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش

آیا میدانید سرطان پستان چیست و چگونه ایجاد میشود؟

دیگر ویدیوها

سرطان پستان-قسمت اول

1.3 هزار بازدید ۴ سال پیش
نمایش بیشتر