22 دنبال‌ کننده
24.1 هزار بازدید ویدیو
1.9 هزار بازدید 1 سال پیش

شاخ سوزی گوساله جز کارهای اولیه در پرورش گوساله محسوب می شود که در برگیرنده مراحل مختلفی است که برای جلوگیری از رشد بافت شاخی انجام می پذیرد. فردی که این کار را انجام می دهد باید از تبحر کافی برخوردار باشد.

دیگر ویدیوها

1.9 هزار بازدید 1 سال پیش
76 بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
1 هزار بازدید 1 سال پیش
9.1 هزار بازدید 1 سال پیش
40 بازدید 1 سال پیش
201 بازدید 1 سال پیش
15 بازدید 1 سال پیش
33 بازدید 1 سال پیش
389 بازدید 1 سال پیش
603 بازدید 1 سال پیش