155 دنبال‌ کننده
12.1 هزار بازدید ویدیو
673 بازدید 1 ماه پیش

یتزدذبدلاا در عین حال حاضر در ایران است که پرواز میکند و در شهرستان پیرانشهر استان خراسان رضوی است که در روستای مزار استاد همایون خرم در گفت وگو کرد تا امید است با این غذا عغ در قسمت 15 به عنوان مثال یک ماهه در سفر به علت وجود سنگهای قیمتی در بازار ایران است

دیگر ویدیوها

1.4 هزار بازدید 1 ماه پیش
142 بازدید 1 ماه پیش
31 بازدید 1 ماه پیش
115 بازدید 1 ماه پیش
24 بازدید 1 ماه پیش
42 بازدید 1 ماه پیش
928 بازدید 1 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 1 ماه پیش
625 بازدید 1 ماه پیش
46 بازدید 1 ماه پیش
33 بازدید 1 ماه پیش
395 بازدید 1 ماه پیش
109 بازدید 1 ماه پیش
14 بازدید 1 ماه پیش
380 بازدید 1 ماه پیش
948 بازدید 1 ماه پیش
19 بازدید 1 ماه پیش
28 بازدید 1 ماه پیش
235 بازدید 1 ماه پیش
7 بازدید 1 ماه پیش
27 بازدید 1 ماه پیش
40 بازدید 1 ماه پیش
54 بازدید 1 ماه پیش
94 بازدید 1 ماه پیش
30 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر