34 دنبال‌ کننده
64.8 هزار بازدید ویدیو
1.5 هزار بازدید 11 ماه پیش

گوسفند نژاد شاروله یکی از سودزاترین و راحت ترین نژادها برای پرورش گوسفند است که مبدأ اولیه آن کشور فرانسه بوده است. گوسفند نر شاروله به طور متوسط 130 کیلوگرم گوسفند ماده شاروله تا 90 کیلوگرم وزن دارد.

دیگر ویدیوها

1.5 هزار بازدید 11 ماه پیش
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش
7.9 هزار بازدید 1 سال پیش
748 بازدید 1 سال پیش
1.3 هزار بازدید 1 سال پیش
11.2 هزار بازدید 1 سال پیش
3.7 هزار بازدید 1 سال پیش
16.2 هزار بازدید 1 سال پیش
1.4 هزار بازدید 1 سال پیش
3.4 هزار بازدید 1 سال پیش