1.4 هزار دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو

DELIRIUM♨️ hello♨️

| [![discord][discord]](https://discord.gg/2H42s4x) | [![donate][donate]](https://www.aparat.com/DeliriuMo/live) | | :-----: | :----: | | [![twitch][twitch]](https://www.twitch.tv/delirium_g) | [![telegram][telegram]](https://t.me/DeliriuMtv) | | [![instagram][instagram]](https://www.instagram.com/delirium.ttv/) | [![youtube][youtube]](https://www.youtube.com/channel/UCJ8eWpeleqKpSr2QmtlzLnw) | | | [![pc][pc]](https://www.twitch.tv/delirium_g) | | | mother board:gigabyte z390 auros elite | | | cpu: core i7-9700k | | | gpu: msi GTX 1060 6GB | | | RAM: 8x2 3200Hz | | | | [discord]: http://uupload.ir/files/hfpq_discord.png [donate]: http://uupload.ir/files/qayb_tips.png [pc]: http://uupload.ir/files/x5jx_specs.png [instagram]: http://uupload.ir/files/m4ce_instagram.png [youtube]: http://uupload.ir/files/lfer_youtube.png [twitch]: http://uupload.ir/files/h7bc_subscribe.png [telegram]: http://uupload.ir/files/9ngs_telegram.png [youtube]: http://uupload.ir/files/gwm2_youtube.png

دیگر ویدیوها

نوب کشی در پابجی موبایل

1.2 هزار بازدید 8 ماه پیش

nemone kar

4.5 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر