15 دنبال‌ کننده
13.1 هزار بازدید ویدیو
2.3 هزار بازدید 7 سال پیش

فیلم طراحی معماری از زاها حدیدکه به صورت تری دی مشاهده می فرمایید . این اثر توسط خانم زاها حدید طراحی شده است.

دیگر ویدیوها

2.3 هزار بازدید 7 سال پیش
1.5 هزار بازدید 7 سال پیش
199 بازدید 7 سال پیش
2.6 هزار بازدید 7 سال پیش
101 بازدید 7 سال پیش
315 بازدید 7 سال پیش
300 بازدید 7 سال پیش
833 بازدید 7 سال پیش
601 بازدید 7 سال پیش
2.6 هزار بازدید 7 سال پیش
811 بازدید 7 سال پیش
452 بازدید 7 سال پیش
481 بازدید 7 سال پیش