پویش سلام(اعیاد شعبانیه). ترجمه عربیه

73 بازدید 3 ماه پیش

پویش سلام در ایام اعیاد شعبانیه به توزیع بیش از 1000 بسته میان وعده غذایی در مراکز درمانی مشهد فعالیت دارد