38 بازدید 7 ماه پیش

آیا می دانستید تاثیرات زینک (روی ) را بر تقویت سیستم ایمنی بدن چگونه ست. تاثیر زینک (روی) بر سیستم ایمنی بدن زینک عنصری مهم برای تامین ایمنی بدن است و جهت افزایش سیستم ایمنی بدن نقش بسزایی دارد. کمبود روی (زینک) توانایی سیستم ایمنی را در برابر خطرات و تاثیر بیماریها و عفونت های فراگیر کاهش می دهد. تقزیبا۲ میلیارد نفر در جهان با کمبود این ماده مواجه هستند و کمبود آن در سنین میانسالی به بالا، شایع تر است. تحقیقات نشان دادند استفاده از مکمل زینک می تواند از بروز عفونت های مجاری تنفسی مانند سرماخوردگی جلوگیر