20 دنبال‌ کننده
4.9 هزار بازدید ویدیو
28 بازدید 5 ماه پیش

سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی خودکاوی ، کاوش و جستجو برای یافتن خود حقیقی است . کاویدن " من" در متن زندگی خویش . اگر تمام مردم جهان دست در دست هم دهند تا حالش مرا خوب کنند ، یا اگر عده بسیاری از انسانها متحد شوند تا حال مرا بد کنند هرگز در رسیدن به هدف خود موفق نخواهند شد مگر اینکه من خودم بخواهم .

دیگر ویدیوها

9 بازدید 7 ماه پیش
62 بازدید 8 ماه پیش
27 بازدید 8 ماه پیش
46 بازدید 8 ماه پیش
7 بازدید 8 ماه پیش
22 بازدید 10 ماه پیش
34 بازدید 10 ماه پیش
7 بازدید 10 ماه پیش
نمایش بیشتر