13 دنبال‌ کننده
3.8 هزار بازدید ویدیو
5 بازدید 1 روز پیش

سفر به اعماق درون ، مقدمه ای در خودکاوی و خودشناسی خودکاوی ، کاوش و جستجو برای یافتن خود حقیقی است . کاویدن " من" در متن زندگی خویش . اگر تمام مردم جهان دست در دست هم دهند تا حالش مرا خوب کنند ، یا اگر عده بسیاری از انسانها متحد شوند تا حال مرا بد کنند هرگز در رسیدن به هدف خود موفق نخواهند شد مگر اینکه من خودم بخواهم .

دیگر ویدیوها

5 بازدید 1 ماه پیش
51 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 2 ماه پیش
10 بازدید 2 ماه پیش
5 بازدید 2 ماه پیش
15 بازدید 4 ماه پیش
23 بازدید 4 ماه پیش
5 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر