24 دنبال‌ کننده
6.2 هزار بازدید ویدیو

تعامل انسان و کامپیوتر_I

76 بازدید 1 ماه پیش

Human Computer interaction _ I

دیگر ویدیوها

اقتصاد مهندسی _ J

69 بازدید 1 ماه پیش

طراحی شی گرا سیستم ها_I

46 بازدید 1 ماه پیش

طراحی شی گرا سیستم ها_J

36 بازدید 1 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ I

84 بازدید 1 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ H

79 بازدید 1 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ G

98 بازدید 1 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ F

90 بازدید 1 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ E

92 بازدید 2 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ D

176 بازدید 2 ماه پیش

اقتصاد مهندسی _ C

155 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر