در حال بارگذاری
 • 32
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 33.2هزار
  بازدید

دکتر نعمت الله فاضلی

کانال رسمی «دکتر نعمت الله فاضلی»، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

کانال رسمی «دکتر نعمت الله فاضلی»، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی

 • 32
  دنبال کننده
 • 0
  دنبال شونده
 • 33.2هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • چگونگی تعاملات جهانی ایران در زمینه علم

  348 بازدید

  فایل تصویری برنامه زاویه با موضوع «چگونگی تعاملات جهانی ایران در زمینه علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر دكتر حمید رضا آیت اللهی ، شبکه چهارم سیما، مهر ماه 97 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • هویت ایرانی و شاخصه های آن

  951 بازدید

  فایل تصویری برنامه 180 درجه با موضوع «هویت ایرانی و شاخصه های آن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر کچوییان ، شبکه افق سیما، اردیبهشت ماه 97 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • احراز پست های اجرایی توسط زنان

  860 بازدید

  فایل تصویری برنامه زاویه با موضوع «احراز پست های اجرایی توسط زنان»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر ایراندخت فیاض ، شبکه چهارم سیما، شهریور ماه 96 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • مسأله کتاب در ایران امروز

  147 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان « مسأله کتاب در ایران امروز»، سی امین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، فرهنگسرای کتاب، غرفه کافه کتاب ، اردیبهشت ماه 96 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر - قسمت دوم

  54 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر »، موسسه رحمان ، بهمن ماه 94 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر - قسمت اول

  82 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «اعتماد به عنوان مسأله فرهنگی ایران معاصر »، موسسه رحمان ، بهمن ماه 94 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و سبک زندگی -قسمت دوم

  233 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و سبک زندگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و سبک زندگی -قسمت اول

  337 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و سبک زندگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • سیاست های فرهنگی

  539 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «سیاست های فرهنگی »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حسام الدین آشنا و آقای دکتر بهشتی ، شبکه چهارم سیما، مرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زندگی روزمره

  235 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زندگی روزمره »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر کوثری و آقای دکتر کاظمی ، شبکه چهارم سیما، تیر ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • جهانی شدن و فرهنگ - قسمت دوم

  94 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و جهانی شدن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر عاملی و آقای دکتر محسنیان راد ، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • جهانی شدن و فرهنگ - قسمت اول

  198 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و جهانی شدن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر عاملی و آقای دکتر محسنیان راد ، شبکه چهارم سیما، اردیبهشت ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • تلویزیون و فرهنگ

  345 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و تلویزیون»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر پاینده و آقای دکتر منتظر قائم ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فراغت و فرهنگ

  195 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و فراغت»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر ذکایی و آقای دکتر سعیدی ، شبکه چهارم سیما، فروردین ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • سینما و فرهنگ

  266 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر پاینده ، شبکه چهارم سیما، خرداد ماه 88 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • میراث فرهنگی و فرهنگ - قسمت دوم

  397 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، بهمن ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • میراث فرهنگی و فرهنگ - قسمت اول

  231 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و میراث فرهنگی»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر حجت و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • خانه و فرهنگ - قسمت دوم

  590 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و خانه»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر سلطان زاده و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • خانه و فرهنگ - قسمت اول

  192 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و خانه»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، آقای دکتر سلطان زاده و آقای مهندس بهشتی ، شبکه چهارم سیما، دی ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زن و فرهنگ - قسمت دوم

  331 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، خانم دکتر رفعت جاه و خانم دکتر نرسیسیانس، شبکه چهارم سیما، آذر ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • زن و فرهنگ - قسمت اول

  333 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و زن»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، خانم دکتر رفعت جاه و خانم دکتر نرسیسیانس ، شبکه چهارم سیما، آبان ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • بررسی ابعاد جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو

  384 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «بررسی ابعاد روان شناختی و جامعه شناختی ریزش ساختمان پلاسکو تهران»: ، با حضور دکتر هدایتی ، دکتر سید جواد میری ، دکتر سمیه توحیدلو در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهمن 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و آموزش

  199 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و آموزش »، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، آبان ماه 87 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و دانشگاه و علم -قسمت دوم

  331 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، مهرماه 87 - قسمت دوم- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • فرهنگ و دانشگاه و علم -قسمت اول

  406 بازدید

  فایل تصویری برنامه گفتگوهای فرهنگی با موضوع «فرهنگ و دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر قانعی راد و دکتر سرکار آرانى ، شبکه چهارم سیما، مهرماه 87 - قسمت اول- دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران-قسمت دوم

  382 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران»، دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی، مهرماه 95 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران-قسمت اول

  424 بازدید

  سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «برنامه درسی و فرهنگ : تجربه ایران»، دانشکده علوم زمین دانشگاه خوارزمی، مهرماه 95 اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام https://telegram.me/DrNematallahFazeli

 • نشست کتاب خوان تخصصی علوم اجتماعی

  453 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «نشست کتاب خوان تخصصی علوم اجتماعی»: ، با حضور دکتر سید جواد میری ، دکتر سمیه توحیدلو در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دی 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • دانشگاه و علم - قسمت سوم

  377 بازدید

  فایل تصویری برنامه اندیشه با موضوع «دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمدرضا اسدی ، شبکه چهارم سیما، 10 دی ماه 95 - قسمت سوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • نقد کتاب «روش تحقیق آمیخته، به هم پیوستن نظریه و عمل»

  537 بازدید

  فایل تصویری سخنرانی دکتر نعمت الله فاضلی با عنوان «روش تحقیق آمیخته، به هم پیوستن نظریه و عمل»: مراسم بزرگداشت دکتر مقصود فراستخواه ، با حضور دکتر مسعود فراستخواه و دکتر محمود قاضی طباطبایی و دکتر ودادهیر در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، آذر 95 - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی - کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • دانشگاه و علم - قسمت دوم

  322 بازدید

  فایل تصویری برنامه اندیشه با موضوع «دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمدرضا اسدی ، شبکه چهارم سیما، 3 دی ماه 95 - قسمت دوم - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli

 • دانشگاه و علم - قسمت اول

  538 بازدید

  فایل تصویری برنامه اندیشه با موضوع «دانشگاه و علم»، با حضور دکتر نعمت الله فاضلی، دکتر محمدرضا اسدی ، شبکه چهارم سیما، 26 آذر ماه 95 - قسمت اول - دکتر نعمت الله فاضلی، دانشیار انسان شناسی و مطالعات فرهنگی کانال اینستاگرام www.instagram.com/DrNematallahFazeli