68 دنبال‌ کننده
56.4 هزار بازدید ویدیو

تحلیل فرهنگی - بخش دوم

2.6 هزار بازدید 1 سال پیش

تحلیل فرهنگی - بخش اول

1.2 هزار بازدید 1 سال پیش

هویت ایرانی و شاخصه های آن

1.3 هزار بازدید 2 سال پیش

احراز پست های اجرایی توسط زنان

1.4 هزار بازدید 3 سال پیش

سیاست های فرهنگی

710 بازدید 3 سال پیش

زندگی روزمره

663 بازدید 3 سال پیش

تلویزیون و فرهنگ

523 بازدید 3 سال پیش

فراغت و فرهنگ

332 بازدید 3 سال پیش

سینما و فرهنگ

449 بازدید 3 سال پیش

خانه و فرهنگ - قسمت دوم

828 بازدید 3 سال پیش

خانه و فرهنگ - قسمت اول

309 بازدید 3 سال پیش

زن و فرهنگ - قسمت دوم

391 بازدید 3 سال پیش

زن و فرهنگ - قسمت اول

459 بازدید 3 سال پیش

فرهنگ و آموزش

312 بازدید 3 سال پیش
نمایش بیشتر