69 دنبال‌ کننده
8 هزار بازدید ویدیو
69 بازدید 8 ماه پیش

در این جلسه مقدماتی در خصوص تحول دیجیتال به شرح زیر مطرح می گردد: - انقلاب صنعتی چهارم - تفاوت های تحول دیجیتال، رقومی سازی و دیجیتال سازی - اقتصاد دیجیتال و ویژگی های آن - مفاهیم اکوسیستم دیجیتال - نقشه راه تحول دیجیتال - روندهای تحول دیجیتال

دیگر ویدیوها

15 بازدید 2 ماه پیش
11 بازدید 2 ماه پیش
11 بازدید 2 ماه پیش
11 بازدید 2 ماه پیش
8 بازدید 2 ماه پیش
14 بازدید 2 ماه پیش
15 بازدید 2 ماه پیش
32 بازدید 2 ماه پیش
16 بازدید 2 ماه پیش
9 بازدید 3 ماه پیش
7 بازدید 3 ماه پیش
10 بازدید 3 ماه پیش
9 بازدید 3 ماه پیش
11 بازدید 3 ماه پیش
5 بازدید 3 ماه پیش
13 بازدید 3 ماه پیش
23 بازدید 3 ماه پیش
0 بازدید 3 ماه پیش
8 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر