5 دنبال‌ کننده
10.3 هزار بازدید ویدیو

بازگشایی جعبه ی بند تی آر ایکس اصل

23 بازدید 5 روز پیش

بازگشایی جعبه ی بند تی آر ایکس اصل از وب سایت داینامیک فیت عرضه کننده ی مستقیم کالا های ورزشی . dynamicfit,ir

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

امکانات بند تی آر ایکس

89 بازدید 3 هفته پیش

The Skin The Cat

77 بازدید 5 ماه پیش

The Rope Climb Wrapping

69 بازدید 5 ماه پیش

The Kettlebell Snatch

82 بازدید 5 ماه پیش

The Back Rack Lunge

54 بازدید 5 ماه پیش

The Wall Walk

103 بازدید 5 ماه پیش

The Bench Press

60 بازدید 5 ماه پیش

GHD Hip And Back Extension

84 بازدید 5 ماه پیش

Rowing

55 بازدید 5 ماه پیش

The Handstand Walk

89 بازدید 5 ماه پیش

Legless Rope Climb

39 بازدید 5 ماه پیش

The GHD Sit up

62 بازدید 5 ماه پیش

The GHD Hip Extension

83 بازدید 5 ماه پیش

The Rope Climb Basket

86 بازدید 5 ماه پیش

The Pistol

111 بازدید 5 ماه پیش

The Dumbbell Overhead Walking Lunge

127 بازدید 5 ماه پیش

The Front Rack Lunge

93 بازدید 5 ماه پیش

The Overhead Lunge

107 بازدید 5 ماه پیش

The V Up

126 بازدید 5 ماه پیش

The Hollow Rock

113 بازدید 5 ماه پیش

Kipping Bar Muscle Up

174 بازدید 5 ماه پیش

The Pull up L Sit

113 بازدید 5 ماه پیش

The Burpee

135 بازدید 5 ماه پیش

The Turkish Get Up

173 بازدید 5 ماه پیش

The Strict Muscle up

120 بازدید 5 ماه پیش

Kipping Chest To Bar PullUp

120 بازدید 5 ماه پیش

The Butterfly Pull Up

127 بازدید 5 ماه پیش

The Strict Chest to Bar Pull up

96 بازدید 5 ماه پیش

The Kipping Pull Up

119 بازدید 5 ماه پیش

The Ring Row

78 بازدید 5 ماه پیش

The Kipping Toes to bar

140 بازدید 5 ماه پیش

The Bar Dip

98 بازدید 5 ماه پیش

The Strict Handstand Push up

108 بازدید 5 ماه پیش

The Ring Dip

83 بازدید 5 ماه پیش

The Ring Push Up

70 بازدید 5 ماه پیش

The Kipping Hanstand Push Up

128 بازدید 5 ماه پیش

The Sumo Deadlift High Pull

176 بازدید 5 ماه پیش

The Deadlift

160 بازدید 5 ماه پیش
نمایش بیشتر