45 دنبال‌ کننده
6.9 هزار بازدید ویدیو
3 بازدید 3 روز پیش

سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه 1390 نشست «سیاست‌های ارزی و مدیریت بازار ارز در دهه 1390» در پژوهشکده امور اقتصادی در تیر 1400 برگزار شده است. این نشست در شش بخش شامل ارائه سیدعلی روحانی (بخش اول)، دیدگاه‌های کامران ندری (بخش دوم)، دیدگاه‌های سحر بشیری (بخش سوم)، دیدگاه‌های مجید شاکری (بخش چهارم)، دیدگاه‌های سجاد ابراهیمی (بخش پنجم) و صحبت‌های پایانی سیدعلی روحانی (بخش ششم) می‌باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای پژوهشکده امور اقتصادی www.earc.ac.ir مراجعه نمایید.

آخرین ویدیوها

سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه 1390

224 بازدید 2 ماه پیش

سلسله نشست های اقتصاد ایران در دهه 1390 نشست «بازرگانی داخلی و زنجیره تأمین در دهه 1390» در پژوهشکده امور اقتصادی در خرداد 1400 برگزار شده است. این نشست در 8 بخش شامل ارائه حمید آذرمند (بخش اول و بخش دوم)، دیدگاه های حمید محله ای (بخش سوم)، دیدگاه های مجتبی سلیمانی (بخش چهارم) و دیدگاه های فرهاد نیلی (بخش پنجم)، دیدگاه های ابوالفضل باقری (بخش ششم)، دیدگاه های حاضران در نشست (بخش هفتم) و صحبت های پایانی حمید آذرمند (بخش هشتم) می باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای پژوهشکده امور اقتصادی ww

دیگر ویدیوها

19 بازدید 2 ماه پیش
16 بازدید 2 ماه پیش
12 بازدید 2 ماه پیش
14 بازدید 2 ماه پیش
9 بازدید 2 ماه پیش
6 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر