ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
29 دنبال‌ کننده
3.8 هزار بازدید ویدیو
13 بازدید 1 هفته پیش

نقد و بررسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه 16 تیر 1400

سلسله نشست‌های اقتصاد ایران در دهه 1390

156 بازدید 3 هفته پیش

سلسله نشست های اقتصاد ایران در دهه 1390 نشست «بازرگانی داخلی و زنجیره تأمین در دهه 1390» در پژوهشکده امور اقتصادی در خرداد 1400 برگزار شده است. این نشست در 8 بخش شامل ارائه حمید آذرمند (بخش اول و بخش دوم)، دیدگاه های حمید محله ای (بخش سوم)، دیدگاه های مجتبی سلیمانی (بخش چهارم) و دیدگاه های فرهاد نیلی (بخش پنجم)، دیدگاه های ابوالفضل باقری (بخش ششم)، دیدگاه های حاضران در نشست (بخش هفتم) و صحبت های پایانی حمید آذرمند (بخش هشتم) می باشد. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به تارنمای پژوهشکده امور اقتصادی ww

دیگر ویدیوها

7 بازدید 1 هفته پیش
5 بازدید 1 هفته پیش
4 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 1 هفته پیش
4 بازدید 1 هفته پیش
3 بازدید 1 هفته پیش
9 بازدید 1 هفته پیش
3 بازدید 1 هفته پیش
2 بازدید 1 هفته پیش
11 بازدید 1 هفته پیش
13 بازدید 1 هفته پیش
3 بازدید 2 هفته پیش
نمایش بیشتر