6 دنبال‌ کننده
2.8 هزار بازدید ویدیو
60 بازدید 11 ماه پیش

پیام تبریک جناب آقای دکتر سید غلامرضا فنایی رییس و بنیان گذار بیمارستان های عرفان، بیمارستان عرفان نیایش و گروه خدمات درمانی عرفان سلامت به مناسبت هفته ملی پرستاری

آخرین ویدیوها

عرفان سلامت

60 بازدید 4 روز پیش

پیام تبریک جناب آقای دکتر سید غلامرضا فنایی رییس و بنیان گذار بیمارستان های عرفان، بیمارستان عرفان نیایش و گروه خدمات درمانی عرفان سلامت به مناسبت هفته ملی پرستاری

مطالب پزشکی

60 بازدید 4 روز پیش

پیام تبریک جناب آقای دکتر سید غلامرضا فنایی رییس و بنیان گذار بیمارستان های عرفان، بیمارستان عرفان نیایش و گروه خدمات درمانی عرفان سلامت به مناسبت هفته ملی پرستاری

بین المللی

60 بازدید 4 روز پیش

پیام تبریک جناب آقای دکتر سید غلامرضا فنایی رییس و بنیان گذار بیمارستان های عرفان، بیمارستان عرفان نیایش و گروه خدمات درمانی عرفان سلامت به مناسبت هفته ملی پرستاری

دیگر ویدیوها

39 بازدید 1 سال پیش
283 بازدید 1 سال پیش
24 بازدید 1 سال پیش
15 بازدید 1 سال پیش
27 بازدید 1 سال پیش
14 بازدید 1 سال پیش
8 بازدید 1 سال پیش
7 بازدید 1 سال پیش
25 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
53 بازدید 1 سال پیش
19 بازدید 1 سال پیش
7 بازدید 1 سال پیش
18 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
10 بازدید 1 سال پیش
22 بازدید 1 سال پیش
17 بازدید 1 سال پیش
9 بازدید 1 سال پیش
20 بازدید 1 سال پیش
80 بازدید 1 سال پیش
36 بازدید 1 سال پیش
11 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
59 بازدید 1 سال پیش
58 بازدید 1 سال پیش
5 بازدید 1 سال پیش
7 بازدید 1 سال پیش
6 بازدید 1 سال پیش
16 بازدید 1 سال پیش
100 بازدید 1 سال پیش
26 بازدید 1 سال پیش
11 بازدید 1 سال پیش
35 بازدید 1 سال پیش
27 بازدید 1 سال پیش
43 بازدید 1 سال پیش
74 بازدید 1 سال پیش
21 بازدید 1 سال پیش
12 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر