21 دنبال‌ کننده
134.1 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

چگوارا مبارز ضد آمریکایی

397 بازدید 1 سال پیش

بدل چگوارا

276 بازدید 1 سال پیش

چگوارا مبارز ضد آمریکایی

183 بازدید 1 سال پیش

بدل چگوارا

144 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی کامل دکتر ارنستو

261 بازدید 1 سال پیش

خداحافظ فرمانده

314 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

191 بازدید 1 سال پیش

مصاحبه با دکتر ارنستو

145 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

225 بازدید 1 سال پیش

مصاحبه با دکتر ارنستو

132 بازدید 1 سال پیش

مصاحبه با دکتر ارنستو

230 بازدید 1 سال پیش

مصاحبه با دکتر ارنستو

158 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

250 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

104 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

77 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی ارنستو

244 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

169 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

107 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

145 بازدید 1 سال پیش

سخنرانی دکتر ارنستو

150 بازدید 1 سال پیش

صحبت های دکتر ارنستو

134 بازدید 1 سال پیش

بدل چگوارا در ترکیه

191 بازدید 1 سال پیش

پیپ تفریحی

177 بازدید 1 سال پیش

ویلیام والاس

199 بازدید 1 سال پیش

سرگرمی و تفریحی

519 بازدید 1 سال پیش

سیگار برگ کوبایی

479 بازدید 1 سال پیش

فندک

380 بازدید 1 سال پیش

فندک

187 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر