5 دنبال‌ کننده
5.7 هزار بازدید ویدیو
154 بازدید 1 سال پیش

ترموگرافی تصویربرداری حرارتی از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و ... مانند کوره و داکت ها و ...

آخرین ویدیوها

ترموگرافی

154 بازدید 1 سال پیش

ترموگرافی تصویربرداری حرارتی از تجهیزات مکانیکی و الکتریکی و ... مانند کوره و داکت ها و ...

دیگر ویدیوها

154 بازدید 1 سال پیش
439 بازدید 1 سال پیش
71 بازدید 1 سال پیش
796 بازدید 1 سال پیش
42 بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر