14 دنبال‌ کننده
3.1 هزار بازدید ویدیو
1.4 هزار بازدید 11 ماه پیش

#درس خانه ، پایه یازدهم ، حد ، حد از روی نمودار ( حد راست و چپ) سقائیان

ریاضی دوازده تجربی فصل هفت

1.2 هزار بازدید 11 ماه پیش

یادآوری احتمال شرطی ، قانون ضرب احتمال و تدریس احتمال کل ریاضی دوازدهم و حل مثال و تمرین کتاب درسی