86 دنبال‌ کننده
111.8 هزار بازدید ویدیو
50 بازدید 1 سال پیش

در این دوره نحوه استفاده از پنج سابروتین نرم افزار آباکوس بطور کامل با ذکر مثال آموزش داده می شود. در ابتدای امر انواع روش های کدنویسی در آباکوس توضیح داده می شوند و کاربرد ها و کاراکرد های هر یک عنوان می شود. سپس بحث سابروتین نویسی در آباکوس بطور کامل مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

دیگر ویدیوها

436 بازدید 2 سال پیش
1.6 هزار بازدید 2 سال پیش
2.6 هزار بازدید 2 سال پیش
1.4 هزار بازدید 3 سال پیش
1.3 هزار بازدید 3 سال پیش
395 بازدید 3 سال پیش
2.7 هزار بازدید 3 سال پیش
2.3 هزار بازدید 3 سال پیش
2.1 هزار بازدید 3 سال پیش
2.4 هزار بازدید 4 سال پیش
1.3 هزار بازدید 4 سال پیش
10.3 هزار بازدید 4 سال پیش
نمایش بیشتر