3 دنبال‌ کننده
904 بازدید ویدیو
1 بازدید 1 ماه پیش

این ویدئو در ابتدا اصطلاح مرادفات را توضیح داده وسپس چند فعل همراه بامترادف آنها را معرفی می کند.

آخرین ویدیوها

آموزش عربی برای کودکان

6 بازدید 1 ماه پیش

دراین ویدئو قصه ی شهادت علي اصغر(ع) از زبان یک مشک بیان شده، واستفاده های زبانی هم از ویدئو می توان داشت.

استاد سعید

12 بازدید 1 ماه پیش

در این ویدئو املای اسم حيوان به صورت منقطع ونام نمایش داده می شود ودر مرحله ی بعد باصدا کشی، املای مرتب وصحیح آن نمایش داده می شود. واین جهت حفظ املای کلمه وتلفظ آن موثر است.

عربي آسان

4 بازدید 1 ماه پیش

دراین ویدئو فضیلت اخلاقی امانت برای بچه ها در قالب یک ماجرا، نمایش داده شده به علاوه از لحاظ زبانی هم موارد مفیدی ارائه شده.

دیگر ویدیوها

1 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
10 بازدید 1 ماه پیش
133 بازدید 1 ماه پیش
26 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
4 بازدید 1 ماه پیش
12 بازدید 1 ماه پیش
0 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
2 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 2 ماه پیش
18 بازدید 2 ماه پیش
3 بازدید 2 ماه پیش
56 بازدید 2 ماه پیش
0 بازدید 2 ماه پیش
9 بازدید 2 ماه پیش
0 بازدید 2 ماه پیش