8 دنبال‌ کننده
974 بازدید ویدیو
3 بازدید 1 ماه پیش

تغییر باورها نیاز به گذشت زمان ،و تلاش و صبوری ست. همانطور که سالیان سال زمان برده است تا باورها شکل بگیرند ،تغییر آنها هم زمان می برد.

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

3 بازدید 1 ماه پیش
19 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
8 بازدید 1 ماه پیش
9 بازدید 1 ماه پیش
5 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 1 ماه پیش
6 بازدید 1 ماه پیش
11 بازدید 1 ماه پیش
67 بازدید 1 ماه پیش
3 بازدید 3 ماه پیش
9 بازدید 3 ماه پیش
1 بازدید 3 ماه پیش
19 بازدید 3 ماه پیش
342 بازدید 3 ماه پیش
34 بازدید 3 ماه پیش
39 بازدید 3 ماه پیش
13 بازدید 3 ماه پیش
8 بازدید 3 ماه پیش
31 بازدید 3 ماه پیش
29 بازدید 3 ماه پیش
16 بازدید 4 ماه پیش
17 بازدید 5 ماه پیش