49 دنبال‌ کننده
2.4 هزار بازدید ویدیو

جلسه ششم شیمی دوازدهم

54 بازدید 1 ماه پیش
ویدیویی برای نمایش وجود ندارد

دیگر ویدیوها

جلسه نهم شیمی یازدهم

25 بازدید 5 ساعت پیش

جلسه دهم شیمی دهم

85 بازدید 2 روز پیش

جلسه هشتم شیمی دوازدهم

63 بازدید 1 هفته پیش

جلسه هشتم شیمی یازدهم

6 بازدید 1 هفته پیش

جلسه نهم شیمی دهم

124 بازدید 2 هفته پیش

جلسه چهارم شیمی یازدهم

6 بازدید 2 هفته پیش

جلسه هشتم شیمی دهم

137 بازدید 3 هفته پیش

جلسه هفتم شیمی یازدهم

218 بازدید 3 هفته پیش

جلسه هفتم شیمی دوازدهم

81 بازدید 3 هفته پیش

جلسه هفتم شیمی دهم

137 بازدید 4 هفته پیش

نور کلید شناخت جهان

22 بازدید 1 ماه پیش

جلسه ششم شیمی دوازدهم

54 بازدید 1 ماه پیش

جلسه ششم شیمی یازدهم

143 بازدید 1 ماه پیش

جلسه ششم شیمی دهم

383 بازدید 1 ماه پیش

جلسه پنجم شیمی دهم

231 بازدید 1 ماه پیش

واکنش جابه جایی یگانه

32 بازدید 1 ماه پیش

جلسه پنجم شیمی دوازدهم

71 بازدید 1 ماه پیش

جلسه پنجم شیمی یازدهم

105 بازدید 1 ماه پیش

جلسه چهارم شیمی دهم

44 بازدید 1 ماه پیش

جلسه سوم شیمی دهم

178 بازدید 1 ماه پیش

شیمی دوازدهم

22 بازدید 1 ماه پیش
نمایش بیشتر