ما هم با محدود کردن حق استفاده از اینترنت مخالف هستیم پیوستن به کارزار
2.2 هزار بازدید 1 سال پیش

جهت استفاده برای کودکان با نیاز های ویژه

آموزش مفاهیم

1.8 هزار بازدید 1 سال پیش

آموزش مفاهیم داخل وخارج به کودکان آهسته گام وبا نیازهای ویژه

جمع های نظام دار

19 بازدید 4 ماه پیش

آموزش جمع نظام دار عدد سه به کودکان با نیازهای ویژه کلاس اول جلد دو

نمایش بیشتر