22 دنبال‌ کننده
37.1 هزار بازدید ویدیو
301 بازدید 4 سال پیش

آلومینیوم فلزی که دنیا را تغییر داد

دیگر ویدیوها

778 بازدید 4 سال پیش
5.3 هزار بازدید 4 سال پیش
827 بازدید 4 سال پیش
1.8 هزار بازدید 4 سال پیش
1.5 هزار بازدید 4 سال پیش
3.1 هزار بازدید 4 سال پیش
3.2 هزار بازدید 4 سال پیش
607 بازدید 5 سال پیش
1.4 هزار بازدید 5 سال پیش
1.2 هزار بازدید 5 سال پیش
2 هزار بازدید 5 سال پیش
1.3 هزار بازدید 5 سال پیش
3.2 هزار بازدید 5 سال پیش
3.5 هزار بازدید 5 سال پیش
4.4 هزار بازدید 5 سال پیش