35 دنبال‌ کننده
49.2 هزار بازدید ویدیو

دیگر ویدیوها

نکات اندازه گیری دامن ها

18 بازدید ۱ روز پیش

پایه لب تو برای لبه دوزی

58 بازدید ۶ روز پیش

مقنعه ساده (کلیپ سوم)

33 بازدید ۶ روز پیش

مقنعه ساده (کلیپ دوم)

27 بازدید ۶ روز پیش

مقنعه ساده (کلیپ اول)

51 بازدید ۶ روز پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ23

63 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 23

27 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 22

32 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 21

34 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 20

38 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 19

44 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 18

63 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 17

107 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 16

69 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 15

97 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 14

39 بازدید ۱ هفته پیش

یقه گرد جلو باز کلیپ 13

68 بازدید ۱ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ هفتم)

35 بازدید ۱ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ ششم)

56 بازدید ۱ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ پنجم)

66 بازدید ۱ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ چهارم)

61 بازدید ۱ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ سوم)

103 بازدید ۱ هفته پیش

خرد دادن آستین (روش دوم)

76 بازدید ۲ هفته پیش

خرد دادن آستین (روش اول)

107 بازدید ۲ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ دوم)

264 بازدید ۲ هفته پیش

دوخت آستین (کلیپ اول)

284 بازدید ۲ هفته پیش
نمایش بیشتر