44 دنبال‌ کننده
5.6 هزار بازدید ویدیو

آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم ، جبر و معادله

45 بازدید 1 روز پیش

الگوهای عددی و عبارت جبری

ریاضی هشتم ، فصل سوم

آموزش ریاضی هشتم ، فصل سوم ، چند ضلعی ها

23 بازدید 1 روز پیش

چندضلعی ها و تقارن

ریاضی هفتم ، فصل سوم

آموزش ریاضی هفتم ، فصل سوم ، جبر و معادله

45 بازدید 1 روز پیش

الگوهای عددی و عبارت جبری

نمایش بیشتر