فرایند ساخت ماهواره SPOT

1.7 هزار بازدید ۳ سال پیش

فیلمی مستند از ساخت و پرتاب ماهواره های تصویر برداری و سنجش از دور و جزئیات ماهواره ی اسپات SPOT WWW.GIS-RS-GPS.IR

آخرین ویدیوها

نمایش بیشتر