مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله(عج) در برنامه زنده همه باهم، شبکه افق

207 بازدید 7 ماه پیش

سید مهدی خمسه ای، مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله(عج): از طرف تمامی جهادگران از حضرت آقا بابت پیام دلگرم کننده این پدر بزرگوار به حق ما فرزندانشان تشکر ویژه داریم. در این برنامه زنده، به گوشه ای از فعالیت های قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله(عج) در حوزه مبارزه با کرونا توسط مسئول قرارگاه اشاره شد.

مصاحبه ها

مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله(عج) در برنامه زنده همه باهم، شبکه افق

207 بازدید 7 ماه پیش

سید مهدی خمسه ای، مسئول قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله(عج): از طرف تمامی جهادگران از حضرت آقا بابت پیام دلگرم کننده این پدر بزرگوار به حق ما فرزندانشان تشکر ویژه داریم. در این برنامه زنده، به گوشه ای از فعالیت های قرارگاه فرهنگی جهادی حضرت بقیه الله(عج) در حوزه مبارزه با کرونا توسط مسئول قرارگاه اشاره شد.