2 دنبال‌ کننده
163 بازدید ویدیو

001

4 بازدید 2 ماه پیش

دیگر ویدیوها

001

4 بازدید 2 ماه پیش

Atrial Enlargment

10 بازدید 3 ماه پیش

داروی ضد چربی خون

43 بازدید 3 ماه پیش

Early Repolarization

36 بازدید 4 ماه پیش

آموزش LBBB

32 بازدید 4 ماه پیش

خطرات مصرف سیگار

37 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر