539 دنبال‌ کننده
125.5 هزار بازدید ویدیو
438 بازدید 2 ماه پیش

محاسبه معیارهای گرایش به مرکز و معیارهای پراکندگی

آخرین ویدیوها

دیگر ویدیوها

96 بازدید 3 ماه پیش
119 بازدید 3 ماه پیش
116 بازدید 3 ماه پیش
127 بازدید 3 ماه پیش
178 بازدید 3 ماه پیش
93 بازدید 3 ماه پیش
383 بازدید 3 ماه پیش
90 بازدید 3 ماه پیش
98 بازدید 3 ماه پیش
78 بازدید 4 ماه پیش
133 بازدید 4 ماه پیش
87 بازدید 4 ماه پیش
111 بازدید 4 ماه پیش
134 بازدید 4 ماه پیش
586 بازدید 4 ماه پیش
241 بازدید 4 ماه پیش
336 بازدید 4 ماه پیش
162 بازدید 4 ماه پیش
247 بازدید 4 ماه پیش
99 بازدید 4 ماه پیش
1.6 هزار بازدید 5 ماه پیش
213 بازدید 5 ماه پیش
346 بازدید 6 ماه پیش
445 بازدید 6 ماه پیش
3.4 هزار بازدید 6 ماه پیش
348 بازدید 6 ماه پیش
نمایش بیشتر