106 بازدید 1 سال پیش

گاهی برای هدیه دادن لبخند نیاز نیست نزدیکش باشی میشه از راه دور هم به آدم ها لبخند هدیه داد.