اطلاعات کانال

این کانال به درخواست نمایشگاه بین‌المللی استان گلستان ایجاد شده است. تاریخ شروع فعالیت: 21 آبان 1398 تعداد ویدیوها: 13 تعداد بازدید کل: 787