24 دنبال‌ کننده
11.4 هزار بازدید ویدیو
66 بازدید 5 ماه پیش

جدا کردن زرده از سفیدۀ تخم مرغ به روش فیزیکی و تهیۀ نیمروی رنگی. در واقع نوعی آزمایش جذاب فیزیکی است.

دیگر ویدیوها

66 بازدید 5 ماه پیش
814 بازدید 1 سال پیش
248 بازدید 1 سال پیش
503 بازدید 1 سال پیش
3.1 هزار بازدید 1 سال پیش
936 بازدید 1 سال پیش
766 بازدید 1 سال پیش
676 بازدید 1 سال پیش
455 بازدید 1 سال پیش
174 بازدید 1 سال پیش
547 بازدید 1 سال پیش
101 بازدید 1 سال پیش
617 بازدید 1 سال پیش
90 بازدید 1 سال پیش
247 بازدید 1 سال پیش
500 بازدید 1 سال پیش
119 بازدید 1 سال پیش
46 بازدید 1 سال پیش
239 بازدید 1 سال پیش
729 بازدید 1 سال پیش
152 بازدید 1 سال پیش
2.5 هزار بازدید 2 سال پیش
1.2 هزار بازدید 2 سال پیش
686 بازدید 2 سال پیش
نمایش بیشتر