در حال بارگذاری

دسته‌بندی

دیگر سرویس‌‌ها

آپارات در موبایل Windows ,Android ,IOS
 • 90
  دنبال کننده
 • 10
  دنبال شونده
 • 25.7هزار
  بازدید

آموزش نرم افزارهای گرافیکی

آموزش درس به درس نرم افزارهای گرافیکی، تکنیک ها و ترفندها

نمایش اطلاعات کانال بستن اطلاعات کانال

آموزش درس به درس نرم افزارهای گرافیکی، تکنیک ها و ترفندها

 • 90
  دنبال کننده
 • 10
  دنبال شونده
 • 25.7هزار
  بازدید
لیست ‌پخش‌های بیشتر

همه ویدیو ها

 • آموزش ایندیزاین جلسه چهارم grids guides smart guides baseline

  11 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) نرم افزار های عمومی در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی فناوری اطلاعات 09397427310

 • آموزش ایندیزاین جلسه سوم کادر محاوره ای new document

  81 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) نرم افزار های عمومی در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی فناوری اطلاعات 09397427310

 • آموزش ایندیزاین جلسه دوم جعبه ابزار ایندیزاین

  125 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) نرم افزار های عمومی در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی فناوری اطلاعات 09397427310

 • آموزش ایندیزاین جلسه اول معرفی محیط کار ایندیزاین

  110 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) نرم افزار های عمومی در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی فناوری اطلاعات 09397427310

 • آموزش فرمول نویسی در محیط اکسل

  893 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) نرم افزار های عمومی در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی فناوری اطلاعات 09397427310

 • آموزش فتوشاپ جلسه 48 Action

  489 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 47 inner glow and outer glow

  148 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 46 satin effect

  92 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش تابع شرطی if در اکسل

  663 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش ایجاد لیست کشویی در نرم افزار اکسل

  499 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش اکسل فرمان data validation برسی صحت ورود اطلاعات

  168 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 45 color, gradient, pattern overly

  98 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 44 حجم دهی و برجسته کردن

  120 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 43 افکت stroke

  132 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 42 ایجاد سایه داخلی

  173 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 41 انداختن سایه

  190 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 40 انتخاب موی سر

  237 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش توابع countif و countifs در اکسل

  513 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش تابع count - counta- countblank

  220 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 39 paragraph pallette v character pallette

  169 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 38 text tool

  200 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش تابع sumifs در اکسل

  535 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش تابع sumif and sum در اکسل

  351 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش توابع در اکسل

  824 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • فرمول نویسی در اکسل

  1,495 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 37 custom shape

  234 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 36 تکنیک تکه تکه کردن عکس

  370 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 35 shapes tool

  203 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 34 path pallette

  172 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 33 pen tool

  246 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • تغییر رنگ لباس و آرایش صورت با لایه ها

  167 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی

 • آموزش فتوشاپ جلسه 32 layer pallette قسمت دوم

  175 بازدید

  آموزش های گام به گام نرم افزارهای گرافیکی (ایلوستریتور، فتوشاپ، ایندیزاین و...) در کانال تلگرامی graphicskills و برگزاری کلاس های آموزشی