18 دنبال‌ کننده
6.2 هزار بازدید ویدیو
439 بازدید 4 ماه پیش

در این ویدئو به شما در مورد رشته میکروبیولوژی تعداد واحد های درسی گرایش های رشته و مدت زمان تحصیل و بازار کار ان توضیحاتی داده میشود

دیگر ویدیوها

439 بازدید 4 ماه پیش
35 بازدید 4 ماه پیش
232 بازدید 4 ماه پیش
82 بازدید 4 ماه پیش
132 بازدید 4 ماه پیش
50 بازدید 4 ماه پیش
71 بازدید 4 ماه پیش
99 بازدید 4 ماه پیش
163 بازدید 4 ماه پیش
322 بازدید 4 ماه پیش
61 بازدید 4 ماه پیش
51 بازدید 4 ماه پیش
80 بازدید 4 ماه پیش
57 بازدید 4 ماه پیش
209 بازدید 4 ماه پیش
112 بازدید 4 ماه پیش
268 بازدید 4 ماه پیش
47 بازدید 4 ماه پیش
59 بازدید 4 ماه پیش
82 بازدید 4 ماه پیش
121 بازدید 4 ماه پیش
75 بازدید 4 ماه پیش
107 بازدید 4 ماه پیش
285 بازدید 4 ماه پیش
355 بازدید 4 ماه پیش
57 بازدید 4 ماه پیش
30 بازدید 4 ماه پیش
234 بازدید 4 ماه پیش
26 بازدید 4 ماه پیش
145 بازدید 4 ماه پیش
266 بازدید 4 ماه پیش
نمایش بیشتر