15 دنبال‌ کننده
3.9 هزار بازدید ویدیو
253 بازدید 1 ماه پیش

در این ویدئو به شما در مورد رشته میکروبیولوژی تعداد واحد های درسی گرایش های رشته و مدت زمان تحصیل و بازار کار ان توضیحاتی داده میشود

دیگر ویدیوها

253 بازدید 1 ماه پیش
20 بازدید 1 ماه پیش
201 بازدید 2 ماه پیش
63 بازدید 2 ماه پیش
87 بازدید 2 ماه پیش
47 بازدید 2 ماه پیش
41 بازدید 2 ماه پیش
59 بازدید 2 ماه پیش
75 بازدید 2 ماه پیش
188 بازدید 2 ماه پیش
54 بازدید 2 ماه پیش
48 بازدید 2 ماه پیش
55 بازدید 2 ماه پیش
50 بازدید 2 ماه پیش
138 بازدید 2 ماه پیش
71 بازدید 2 ماه پیش
120 بازدید 2 ماه پیش
38 بازدید 2 ماه پیش
37 بازدید 2 ماه پیش
56 بازدید 2 ماه پیش
72 بازدید 2 ماه پیش
61 بازدید 2 ماه پیش
64 بازدید 2 ماه پیش
161 بازدید 2 ماه پیش
191 بازدید 2 ماه پیش
30 بازدید 2 ماه پیش
23 بازدید 2 ماه پیش
98 بازدید 2 ماه پیش
26 بازدید 2 ماه پیش
73 بازدید 2 ماه پیش
191 بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر