2.5 هزار دنبال‌ کننده
230.7 هزار بازدید ویدیو
571 بازدید 3 روز پیش

گزارش=:: بمری واقعا اگر گزارش بدی پسط فطرتا تا ته نخونی ارمی نیستی جون مادرت بازنشر کن رای گیری بهترین گروه مرد کیپاپ شامل بی تی اس هم میشه.فعلا نفر دومه https://www.thetopfamous.com/the-top-best-kpop-boy-groups-of-2021/ اگه واقعا ارمی هستی این لینکو تا جایی که میتونی پخش کن کار زیادی ازت نخواستم بزن روی لینک وارد شـو بنگتن رو انتخاب کن بزار رای گیری انجام شه به خدا اگر ارمی باشی تا بازنشر نکنی رای ندی دعای مرگتو میکنم بنگتن طرفداراش زیاده ولی بیخیالن.. یه رای میخوای بدی... نگفتم خود کشی کن که حا

دیگر ویدیوها

744 بازدید 2 روز پیش
622 بازدید 4 روز پیش
5.1 هزار بازدید 5 روز پیش
1.2 هزار بازدید 2 هفته پیش
2.9 هزار بازدید 2 هفته پیش
2.7 هزار بازدید 3 هفته پیش
962 بازدید 3 هفته پیش
1.3 هزار بازدید 3 هفته پیش
3.2 هزار بازدید 3 هفته پیش
5.7 هزار بازدید 4 هفته پیش
1.4 هزار بازدید 1 ماه پیش
6.5 هزار بازدید 1 ماه پیش
5 هزار بازدید 1 ماه پیش
3.3 هزار بازدید 1 ماه پیش
4.5 هزار بازدید 1 ماه پیش
5 هزار بازدید 1 ماه پیش
2.6 هزار بازدید 1 ماه پیش
2.7 هزار بازدید 1 ماه پیش
2.3 هزار بازدید 1 ماه پیش
5.6 هزار بازدید 1 ماه پیش
1.9 هزار بازدید 1 ماه پیش
6.8 هزار بازدید 1 ماه پیش
3.2 هزار بازدید 1 ماه پیش
1 هزار بازدید 2 ماه پیش
3.5 هزار بازدید 2 ماه پیش
3.3 هزار بازدید 2 ماه پیش
2.6 هزار بازدید 2 ماه پیش
1.1 هزار بازدید 2 ماه پیش
3.2 هزار بازدید 2 ماه پیش
5.3 هزار بازدید 2 ماه پیش
646 بازدید 2 ماه پیش
3.1 هزار بازدید 2 ماه پیش
2.9 هزار بازدید 2 ماه پیش
5.9 هزار بازدید 2 ماه پیش
3.4 هزار بازدید 2 ماه پیش
454 بازدید 2 ماه پیش
1.3 هزار بازدید 2 ماه پیش
نمایش بیشتر