خورشید گرفتگی یکم تیر ماه 1399

0 | 0 بازدید کل
اشتراک گذاری

خورشید گرفتگی با ماکزیمم درصد گرفت کمتر از 50 درصد در زنجان روی خواهد داد برای مشاهده ی این رصد از ساعت 9 صبح همراه ما باشید