3 دنبال‌ کننده
137 بازدید ویدیو
39 بازدید 3 ماه پیش

یکی از کارامدترین و مهم‌ترین چیزها برای افراد دارای معلولیت وجود رمپ در ورودی و خروجی اماکن و ساختمان هاست. در فضاهای شهری کمتر شاهد ساخت رمپ هستیم. در صورتی که ساختن رمپ کار پیچیده ای نیست. ما در این ویدیو نشان میدهیم چگونه با هزینه کم، معمولی ترین ابزار، چند پالت و الوار چوبی به سادگی میتوان برای خانه ها و اماکن مختلف رمپ ساخت... گروه شهرخانه

بعدا می بینم

38 بازدید 2 ماه پیش

افراد دارای معلولیت به‌سان مابقی جامعه حق نشاط و سرگرمی دارند و در مواردی وسایلی برای ورزش و سرگرمی آنها طراحی شده است. تهیه این وسایل بعضا سخت و پرهزینه است. ما در این ویدیو نشان میدهیم که چگونه با ابزاری ساده و هزینه کم میتوان وسیله سرگرمی و ورزش ساخت...