154 دنبال‌ کننده
41.8 میلیون بازدید ویدیو
5.2 میلیون بازدید 4 روز پیش

رسیدیم به آخر تابستون️و شروع پاییز یک سال تحصیلی جدید دیگه، باز شدن مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها! شروع سال تحصیلی چه زمانی که دانش‌آموز بودیم چه دانشجو برای هر کدوم از ما کلی خاطره خوب به همراه داره!

دیگر ویدیوها

676 هزار بازدید 2 هفته پیش
629.6 هزار بازدید 2 هفته پیش
630.3 هزار بازدید 2 هفته پیش
625 هزار بازدید 2 هفته پیش
655.7 هزار بازدید 2 هفته پیش
651.9 هزار بازدید 2 هفته پیش
591.4 هزار بازدید 2 هفته پیش
643.4 هزار بازدید 2 هفته پیش
659.8 هزار بازدید 2 ماه پیش
633.6 هزار بازدید 3 ماه پیش
3 بازدید 3 ماه پیش
622.8 هزار بازدید 3 ماه پیش
615.5 هزار بازدید 3 ماه پیش
654.7 هزار بازدید 3 ماه پیش
628.5 هزار بازدید 3 ماه پیش
646.6 هزار بازدید 4 ماه پیش
650.3 هزار بازدید 4 ماه پیش
636.3 هزار بازدید 4 ماه پیش
659.4 هزار بازدید 4 ماه پیش
638.2 هزار بازدید 4 ماه پیش
634.9 هزار بازدید 4 ماه پیش
3.8 میلیون بازدید 6 ماه پیش
3 میلیون بازدید 7 ماه پیش
1.2 میلیون بازدید 1 سال پیش
317.4 هزار بازدید 1 سال پیش
نمایش بیشتر